مطالب یافت شده برای دسته بندی : آلبوم

آلبوم نازنین – ۱۳۷۸

آلبوم مشترک نازنین شادمهر عقیلی را با کیفیت ریپ شده از سی دی اورجینال و اسکن کاورهای آلبوم  برای اولین بار با کیفیت فوق بالا دریافت نمائید.

در ۳ کیفیت Wav – Flac – Mp3
به همراه کاورها برای اولین بار

نازنین شادمهر

آلبوم رنگاهنگ – ۱۳۷۹

آلبوم مشترک رنگاهنگ شادمهر عقیلی را با کیفیت ریپ شده از سی دی اورجینال و اسکن کاورهای آلبوم  برای اولین بار با کیفیت فوق بالا دریافت نمائید.

در ۳ کیفیت Wav – Flac – Mp3
به همراه کاورها برای اولین بار

رنگاهنگ شادمهر عقیلی

آلبوم طرفدار – ۱۳۹۱

آلبوم طرفدار شادمهر عقیلی را با کیفیت ریپ شده از سی دی اورجینال و اسکن کاورهای آلبوم  برای اولین بار با کیفیت فوق بالا دریافت نمائید.

در ۳ کیفیت Wav – Flac – Mp3
به همراه کاورها برای اولین بار

طرفدار شادمهر عقیلی

آلبوم تقدیر – ۱۳۸۸

آلبوم تقدیر شادمهر عقیلی را با کیفیت ریپ شده از سی دی اورجینال و اسکن کاورهای آلبوم ” برای اولین بار ” با کیفیت فوق بالا دریافت نمائید.

در ۳ کیفیت Wav – Flac – Mp3
به همراه کاورها برای اولین بار

تقدیر شادمهر عقیلی