آلبوم نازنین – ۱۳۷۸

آلبوم مشترک نازنین شادمهر عقیلی را با کیفیت ریپ شده از سی دی اورجینال و اسکن کاورهای آلبوم  برای اولین بار با کیفیت فوق بالا دریافت نمائید.

در ۳ کیفیت Wav – Flac – Mp3
به همراه کاورها برای اولین بار

نازنین شادمهر

آلبوم رنگاهنگ – ۱۳۷۹

آلبوم مشترک رنگاهنگ شادمهر عقیلی را با کیفیت ریپ شده از سی دی اورجینال و اسکن کاورهای آلبوم  برای اولین بار با کیفیت فوق بالا دریافت نمائید.

در ۳ کیفیت Wav – Flac – Mp3
به همراه کاورها برای اولین بار

رنگاهنگ شادمهر عقیلی